top of page

Privatumo Politika

Gerbiame ir saugome kiekvieno svetainės lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų pateiktus duomenis.  

 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Novana. Mūsų įmonės kontaktinius duomenis rasite: 

 

KAIP Novana RENKA IR NAUDOJA ASMENS DUOMENIS 

 

Novana yra reikalingi asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais.

Novana renka asmens duomenis apie:

(a)   asmenis, kurie registruojasi gauti Novana naujienlaiškius arba sutinka gauti elektroniniu paštu siunčiamą mūsų informaciją. Registruojantis renkami  šie duomenys:  vardas ir pavardė; įmonė (įstaiga); el. pašto adresas; telefono numeris; pareigos; kalba (šalis); aktualios praktikos sritys. Registruodamiesi duodate sutikimą Novana  rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad Novana pateiktų Jūsų  užprenumeruotas naujienas, publikacijas ir informaciją apie renginius;

(b)   interneto svetainės lankytojus (žr. punktą SLAPUKAI);

(c)   socialinių tinklų naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Novana per Novana paskyras socialiniuose tinkluose ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja (žr. punktą SOCIALINIAI TINKLAI);

(d)   asmenis, kurie išreiškia sutikimą gauti elektroniniu paštu siunčiamą mūsų informaciją. Mes renkame šiuos duomenis: vardas ir pavardė; el. pašto adresas;

 

KAM NAUDOJAME SURINKTUS ASMENS DUOMENIS?

 

Surenkamus duomenis naudojame:

(a)   rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu: siųsti Jums el. laiškus su naujienomis, publikacijomis ir informacija apie renginius, pateikti pagal jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti jums aktualią informaciją;

(b)   siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;

(a)   jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

(b)   teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

 

KAIP SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

 

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

 

Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

(a)   gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome;

(b)   kreiptis į Novana su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, atšaukti savo duotą sutikimą Novana rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikalingų veiksmų. Mums labai svarbu, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs;

(c)   kreiptis į Novana su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti aukščiau nurodytais tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Novana arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

(d)   prašyti perkelti Jūsų duomenis; 

Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis el. paštu  info@novana.lt, telefonu +370 686 12243 arba adresu Basanavičiaus g. 18, Vilnius

 

SLAPUKAI

 

Slapukai (angl. cookies) - Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. 

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. 

Savo svetainėje naudojame toliau apibūdinamus slapukus:

(a)   Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.

(b)   Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia Novana atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Novana pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

(c)   Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Novana pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Kaip išjungti slapukus? Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.  

Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų  ir  atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.  

Šioms privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose.

bottom of page